3. Valoarea finanțării

Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate intră sub incidența ajutorului de minimis.

Valoarea maximă ce va fi acordata unui plan de afaceri este de 100.000 euro, reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în cadrul concursului de planuri de afaceri.

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinita, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

  • Ajutor de minimis ≤ 40.000 de euro – min. 2 locuri de munca create;
  • Ajutor de minimis > 40.000 de euro și ≤ 60.000 de euro – min. 3 locuri de munca create;
  • Ajutor de minimis > 60.000 de euro și ≤ 80.000 de euro – min. 4 locuri de munca create;
  • Ajutor de minimis > 80.000 de euro și ≤ 100.000 de euro– min. 5 locuri de munca create.

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza contractului de subvenție semnat pâna cel târziu în ultima zi de implementare din luna 6 de implementare a proiectului (până cel târziu în data de 21 iunie 2022), conform schemei de minimis anexate la ghidul apelului Innotech Student.

Valoarea Schemei de minimis la nivelul intregului proiect este de 6,393,420.00 lei.

Din această sumă, estimăm finanțarea a aproximativ 22 planuri de afacere cu minim 3 locuri de muncă create selectate în urma Concursului pentru o subvenție medie de 60.000 euro/plan afacere.

Estimarea s-a facut pe medii, însă vor fi finanțate planuri de afaceri din toate marjele de categorii de ajutor de minimis, proporțional cu numărul de locuri de muncă asumate.

Scroll to Top